ZWROTY I WYMIANY

ZWROTY

Klient ma prawo zwrócić zakupiony w sklepie towar do 14 dni od otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w ustawie z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

Do przesyłki należy dołączyć oryginał dowodu zakupu. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem

Przesyłka powinna być wysłana jako paczka za pośrednictwem dowolnego kuriera lub Poczty Polskiej. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkty powinny być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone .

Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem).

Niedostosowanie się do powyższych zaleceń może być podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.

WYMIANA

Chęć wymiany należy zgłosić do 14 dni drogą elektroniczną lub telefonicznie celem sprawdzenia czy dostępny jest towar na wymianę zwracanego produktu. Produkt do wymiany należy odesłać do 14 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminów może być podstawą nieuwzględnienia wymiany (w przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji).

Do przesyłki należy dołączyć oryginał dowodu zakupu z informacją na jaki towar na być produkt wymieniony. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem.

Klient nie ponosi, żadnych kosztów związanych z wymianą towaru na inny, poza kosztami odesłania towaru do sklepu. W przypadku różnicy w cenie pomiędzy zwracanym a wymienianym towarem, wymagana jest dopłata ze strony klienta.

Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkty powinno być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone.

Procedura wymiany dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem).

Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.

REKLAMACJE

Przesyłka z reklamowanym towarem powinna być wysłana jako paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnego kuriera. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem. Do przesyłki prosimy dołączyć jaka wada produktu została ujawniona w trakcie użytkowania. Do przesyłki należy dołączyć oryginał dowodu zakupu.

Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Zwracany towar powinien być czysty, odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasu), sklep zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym na numer konta podany w formularzu zwrotu. W przypadku wpłat przez system płatności Przelewy24 na numer konta/karty z jakiego wpłata została dokonana.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.

Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Reklamacji nie podlegają:

1. - naturalne zużywanie się produktu,

2. - uszkodzenia mechaniczne,

3. - wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu,

4. - odbarwienia,

5. - wady powstałe w wyniku niezgodnego z instrukcją sposobu prania,

6. - przemoczenia.

ADRES DO DORĘCZEŃ

1. Wszelkie przesyłki prosimy kierować na poniższy adres:

Vanilla Body Shop M1

ul. Będzińska 80

41-250 Czeladź

tel. +48 731143146

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: