Polityka Prywatności

Sklep internetowy Vanilla Body Shop dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny i dokonywania zakupów .

Dane jakie zbiera sklep internetowy podczas rejestracji oraz dokonywania zakupów:

imię i nazwisko,

adres zameldowania,

adres do korespondencji (o ile jest inny niż zameldowania),

numer telefonu,

adres e-mail.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie sprzedajemy danych zebranych o Kliencie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli Klient chce dokonać zakupu.

Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Klienta pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Jeżeli Klient zapisał się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, wówczas wykorzystamy te dane w celu wysłania naszego Newslettera. Wcześniej jednak, klient zostanie zapytany czy chce otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo przesyłania danych:

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowywane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, zmiany lub też żądania usunięcia.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres: serwis@vanillabodyshop.pl

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: