Zwroty i wymiany

ZWROTY

Klient ma prawo zwrócić zakupiony w sklepie towar do 14 dni od otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w ustawie z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.)
Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem. Przesyłka powinna być wysłana jako paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem.
Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkty powinny być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone (pudełko proszę zapakować w papier a dopiero następnie skleić taśmą).
Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem).
Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.
Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

WYMIANA

Chęć wymiany należy zgłosić do 14 dni drogą elektroniczną lub telefonicznie celem sprawdzenia czy dostępny jest towar na wymianę zwracanego produktu. Produkt do wymiany należy odesłać do 14 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminów może być podstawą nieuwzględnienia wymiany (w przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji).
Do przesyłki należy dołączyć oryginał dowodu zakupu z informacją na jaki towar na być produkt wymieniony.
Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem. Przesyłka powinna być wysłana jako paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Na nasze konto w …………………………………………, należy przelać 10 zł tytułem przesyłki zwrotnej w tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia lub dołączyć tę kwotę do przesyłki.
Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
Produkty powinno być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone (pudełko proszę zapakować w papier a dopiero następnie skleić taśmą).
Procedura wymiany dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem).
Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.

REKLAMACJE

Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem. Przesyłka powinna być wysłana jako paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera.
Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Obuwie powinno być czyste, odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone (pudełko proszę zapakować w papier a dopiero następnie skleić taśmą).
W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym. W przypadku wpłat przez system płatności …………….. na numer konta/karty z jakiego wpłata dotarła. W innych przypadkach na numer konta podany w formularzu zwrotu.
Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od nia otrzymania przesyłki.
Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.
Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
Reklamacji nie podlegają:
naturalne zużywanie się produktu,
uszkodzenia mechaniczne,
wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu,
odbarwienia,
wady powstałe w wyniku niezgodnego z instrukcją sposobu prania,
przemoczenia.